Esterer Gießerei

Esterer Gießerei - Zkouška magnetická prášková

Zkouška magnetická prášková

Pod termínem zkouška magnetická prášková, ve zkratce MT, rozumíme jednu z metod nedestruktivního testování kvality feromagnetických materiálů, např. železa. Zkouška je zaměřena na hledání povrchových vad či vad těsně pod povrchem odlitku. Tato metoda se někdy nazývá magnetická kontrola trhlin.

Při této zkoušce je daný prvek magnetizován nebo její část, v případě velkých odlitků, a zkušební povrch potažený práškem ze železných částic. Částice železa hromadí pod vlivem magnetizace ve vadných oblastech a tímto je identifikují.

V závislosti na tom, zda mají být zkoumány podélné či příčné trhliny, se využívají různé metody magnetizace:

  • Magnetizace kruhová
    Cílem je odhalit podélné trhliny
  • Magnetizace podélná
    Cílem je odhalit příčné trhliny
  • Kombinovaná detekce trhlin
    V případech, kdy neznáme pravděpodobný směr trhlin.

Aby bylo vadné místo lépe viditelné, využívají se při této metodě fluorescenční materiály.

Technika odlévání

MÁTE DOTAZY?

Kontaktujte nás telefonicky na čísle
+48 (0) 41-24 91 64 1
rádi zodpovíme vaše dotazy!

Můžete nás rovněž kontaktovat
e-mailem:
service@esterer-giesserei.de

Aktuality

No news available.

© 2013 Esterer Gießerei GmbH  ·  Všechna práva vyhrazena · Google+