Esterer Gießerei

Esterer Gießerei - Badanie magnetyczne proszkowe

Badanie magnetyczne proszkowe

Pod pojęciem badania magnetycznego proszkowego, w skrócie badanie MT, rozumiemy jedną z metod badań jakościowych nieniszczących materiałów ferromagnetycznych takich jak np. żelazo. W trakcie tego badania powinny zostać wykryte rysy i wszelkie inne wady na lub w pobliżu powierzchni zewnętrznej odlewu. Metoda ta nazywana bywa również badaniem rys lub badaniem pęknięć.

Podczas tego badania magnesuje się dany element lub jego część w przypadku np. dużych odlewów, i pokrywa się badaną powierzchnię proszkiem z drobinami żelaza. Drobiny żelaza zbierają się pod wpływem namagnesowania w wadliwych miejscach i w ten sposób służą do ich identyfikacji.

W zależności od tego, czy odlew ma być badany w poszukiwaniu rys wzdłużnych czy poprzecznych, stosuje się różne metody magnesowania:

  • Magnesowanie kołowe
    do identyfikacji rys wzdłużnych
  • Magnesowanie podłużne
    do identyfikacji rys poprzecznych
  • Metoda mieszana
    gdy nieznany jest prawdopodobny kierunek powstawania rys

Aby miejsca wadliwe były lepiej widoczne stosuje się przy tej metodzie materiały fluorescencyjne.

Wikitechnika odlewnicza

Czy mają Państwo pytania?

Prosimy dzwonić pod numer
+48 (0) 41 - 24 91 64 1
Chętnie udzielamy porad!

Albo wysłać e-mail:
serwis@esterer.pl

Aktualności

No news available.

Telefon serwisowy

© 2013 Esterer Gießerei GmbH  ·  Wszelkie prawa zastrzeżone · Google+