Esterer Gießerei

Esterer Gießerei - Materiálové poradenství

Materiálové poradenství

Najdeme pro vás odpovídající materiál

Volba materiálu, který je vhodný pro výrobu vašeho odlitku se provádí na základě několika kritérií: zhodnocení oblasti použití hotového dílce a požadavky na něj kladené: velikosti, hmotnosti, tvary a kvality povrchu.

Žádáme vás o co nejrychlejší sdělení a informace o všech parametrech, kterými se má váš výrobek vyznačovat. Teprve pak můžeme, společně s vámi, učinit správné rozhodnutí.

V závislosti na vlastnostech mechanických a chemických rozlišujeme:

  • Odolnost proti otěru
  • Tepelná odolnost
  • Odolnost proti nárazu
  • Svařitelnost
  • Odolnost proti vlhkosti
  • Odolnost proti působení chemických látek
  • Schopnost potažení ochrannými nátěry
  • Odolnost vůči připálení
  • Odolnost vůči tepelnému šoku

Chceme s vámi spolupracovat s naprostou důvěrou, identifikujeme odpovídající materiál pro daný výrobek, zvolíme optimální řešení pro udržitelný produkt.

Máte nějaké dotazy týkající se výběru nejlepšího materiálu? Neváhejte a kontaktujte nás. Rádi vám poradíme!

MÁTE DOTAZY?

Kontaktujte nás telefonicky na čísle
+48 (0) 41-24 91 64 1
rádi zodpovíme vaše dotazy!

Můžete nás rovněž kontaktovat
e-mailem:
service@esterer-giesserei.de

Aktuality

No news available.

© 2013 Esterer Gießerei GmbH  ·  Všechna práva vyhrazena · Google+