Esterer Gießerei

Esterer Gießerei - Ocel (GS/GX)

Ocel (GS/GX)

Mnoho způsobů využití díky dobrým mechanickým vlastnostem.

Z hlediska mechanických vlastností je třeba vždy zvážit použití oceli nebo šedé či tvárné litiny. Litá ocel se jako materiál používá zejména v případech, kdy je zapotřebí mimořádné tepelné nebo chemické odolnosti, vysoké tažnosti a vysoké pevnosti. Proto ocelové díly jsou používány především při stavbě lodí, stavebních strojů, v automobilovém průmyslu a jako materiál pro součásti pohonů.

Kromě toho je ocel dobře svařitelná, může být deformována plasticky a díky speciálním metodám výroby a zpracování po odlití, vyrábět ve velmi mnoha variantách. Jako příklad uveďme nerezové oceli. Obecně uznávaná jsou označení, jako V2A (1.4301) a V4A (1.4571). Nicméně, tyto představují pouze malou část širokého portfolia lité oceli produkované slévárnou ESTERER. "

Vyjímečné mechanické vlastnosti má litá ocel díky malému množství uhlíku, méně než 2,06%.

Vysoké nároky na technologii výroby a dalšího zpracování

Nicméně, tento nízký obsah uhlíku má také své nevýhody. Lité oceli se vyznačují mnohem vyšší teplotou tání než litiny, což má velký vliv na technickou podporu procesu tavení. Navíc má litá ocel nižší tekutost než litina, její vlastnosti při plnění forem nejsou tak příznivé a smršťění je asi 2%.

Tyto fyzikálně-chemické vlastnosti ocelových odlitků jsou důvodem k potřebě velkého množství dalších operací. Kvůli horšímu plnění formy, je často nutné další mechanické opracování. Svoje nejlepší mechanické vlastnosti litá ocel často dosahuje pouze po vhodném tepelném ošetření, jako je například kalení, žíhání a podobné procesy.

Naše slévárna nabízí lité oceli s následujícími specifikacemi:
(podrobnosti jednotlivých naleznete v seznamu ke stažení)

© 2013 Esterer Gießerei GmbH  ·  Všechna práva vyhrazena · Google+