Esterer Gießerei

Esterer Gießerei - Zajišťování kvality

Zajišťování kvality

Společnost ESTERER klade vysoké nároky na kvalitu vyráběných produktů a spokojenost zákazníků.

V souladu s tím s nejvyšší mírou odpovědnosti přistupujeme ke kontrole kvality, pečlivě provádíme všechny nedestruktivní zkoušky materiálů následujícími metodami:

 • Spektrální analýza
  Průběžná kontrola procesu tavení kovu a obsahu užitých přísad metodou spektrální analýzy.

Další testy, které vám můžeme v případě potřeby nabídnout, jsou:

 • Zkouška ultrazvukem (UT)
  Akustická zkoušková metoda pro lokalizaci materiálových vad pomocí ultrazvuku.
 • Penetrační zkouška (PT)
  Při použití této metody, pomocí penetrační – kontrastní látky, jsou zobrazeny škrábance, trhliny a pórovitost povrchu.
 • Zkouška magnetická prášková (MT)
  Zkouška je zaměřena na hledání povrchových vad či vad těsně pod povrchem odlitku za pomoci feromagnetického materiálu.
 • RTG zkouška (RT)
  RTG zkouška je založena na principu prosvětlení. Kontrasty, které se po na RTG snímku zobrazují, definují rozdíly v hustotě materiálu.
 • Rozměrová kontrola
  Rozměrová kontrola spolu s vizuální kontrolou, nemohou být ignorovány. Rozměrová kontrola dílů je u nás prováděna s přesností na setinu milimetru pomocí CNC měřících přístrojů.
 • Stanovení mechanických vlastností
  Ve spolupráci s renomovanými výzkumnými ústavy, poskytujeme zákazníkům na základě testování, mechanické hodnoty, jakými jsou pevnost, mez kluzu, tažnost a lámavost našich materiálů. Testy se provádí na určených vzorcích nebo odběrem vzorku přímo z dílce, souladu s přáním klienta.
 • Průzkum metalografické struktury
  Testování metalografické struktury patří rovněž do rozsahu zajištění kvality našich odlitků. Tuto metodu používáme pro materiály, kdy jsou hodnoty jsou obzvláště důležité mechanické vlastnosti, odolnost proti korozi nebo jiné specifické vlastnosti materiálu.

MÁTE DOTAZY?

Kontaktujte nás telefonicky na čísle
+48 (0) 41-24 91 64 1
rádi zodpovíme vaše dotazy!

Můžete nás rovněž kontaktovat
e-mailem:
service@esterer-giesserei.de

Aktuality

No news available.

© 2013 Esterer Gießerei GmbH  ·  Všechna práva vyhrazena · Google+