Esterer Gießerei

Esterer Gießerei - Efektywność

Efektywność

Recycling. Ochrona zasobów. Ograniczenie emisji.

W naszych procesach produkcyjnych stawiamy na efektywność – dla ochrony środowiska naturalnego i dbania o zasoby naturalne:

 • Wykorzystywanie potencjału, który daje recycling materiałów:

  Sortowany według rodzaju stopu złom odlewniczy pozwala na wykorzystanie użytego już w produkcji materiału w postaci złomu obiegowego i przetopienie go do produkcji kolejnych odlewów. Koordynację tego umożliwia nam nowoczesna technika i Know-How naszych pracowników,
recycling i wysoka jakość produkowanych przez nas produktów końcowych.
 • Podwyższenie wydajności na wszystkich etapach procesu produkcyjnego.

  Oszczędne gospodarowanie zasobami naturalnymi rozpoczyna sie już na etapie planowania procesu produkcji. Tu drzemie największy potencjał oszczędnościowy w zakładach produkcyjnych.

  Efektywną metodą jest też np. odzyskiwanie ciepła, choćby energii cieplnej z kompresorów powietrza lub daleko idące ograniczenie transportu wewnątrzzakładowego poprzez „wiązanie” wielu operacji w jednym miejscu.

  Ponadto odlewnictwo jako metoda  produkcji zmieniająca tylko kształt obiektu, charakteryzuje się wysokim stopniem wykorzystania materiałów i energii. Prawie nieograniczone możliwości daje kształtowanie produktu przy racjonalnym zużyciu materiałów, oszczędza zasoby naturalne przy produkcji jak i przy późniejszym użytkowaniu odlewów.

  Używanie systemów CAD i Metody Elementów Skończonych do symulacji procesu zalewania i krzepnięcia, pozwala na optymalizację układów zalewania i zasilania jeszcze przed wykonaniem pierwszego odlewu a tym samym wpływa na zmniejszenie zużycia materiałów i ryzyka wystąpienia braków.

  Również podwyższanie trwałości odlewów przyczynia się w dużym stopniu do zachowania naszych surowców naturalnych. W firmie Esterer osiągamy to poprzez stosowanie między innymi trudnej obróbki cieplnej materiałów, która poprawia własności mechaniczne produkowanych komponentów jak również zwiększa ich odporność na ścieranie i korozję.

 • Redukcja emisji

  zarówno dla ochrony środowiska naturalnego jak i zdrowia mieszkańców i naszych pracowników zwracamy szczególną uwagę na emisję. Rozumiemy pod tym zwrotem unikanie wydobywania się spalin  oraz hałasu. Nie pozostawiamy także z boku problemu odpowiedniej utylizacji odpadów poprodukcyjnych, zgodnej z przepisami o ochronie środowiska.

  Do eliminowania dymów i zapachów używamy najlepszej jakości materiałów pomocniczych, wyposażyliśmy nasze urządzenia w filtry z najnowocześniejszą elektroniką śledzącą a także aktywnie chronimy Firmę i otoczenie przed hałasem.

Czy mają Państwo pytania?

Prosimy dzwonić pod numer
+48 (0) 41 - 24 91 64 1
Chętnie udzielamy porad!

Albo wysłać e-mail:
serwis@esterer.pl

Aktualności

No news available.

Telefon serwisowy

Prosimy do nas dzwonić! Nasi specjaliści chętnie Państwu doradzą.

+48 (0) 41 - 24 91 64 1

© 2013 Esterer Gießerei GmbH  ·  Wszelkie prawa zastrzeżone · Google+