Esterer Gießerei

Esterer Gießerei - Efektywność

Efektywność

Recycling. Ochrona zasobów. Ograniczenie emisji.

W naszych procesach produkcyjnych stawiamy na efektywność – dla ochrony środowiska naturalnego i dbania o zasoby naturalne:

 • Wykorzystywanie potencjału, który daje recycling materiałów:

  Sortowany według rodzaju stopu złom odlewniczy pozwala na wykorzystanie użytego już w produkcji materiału w postaci złomu obiegowego i przetopienie go do produkcji kolejnych odlewów. Koordynację tego umożliwia nam nowoczesna technika i Know-How naszych pracowników,
recycling i wysoka jakość produkowanych przez nas produktów końcowych.
Wykorzystanie możliwości recyclingu materiałów
Wykorzystanie możliwości recyclingu materiałów
 • Podwyższenie wydajności na wszystkich etapach procesu produkcyjnego.

  Oszczędne gospodarowanie zasobami naturalnymi rozpoczyna sie już na etapie planowania procesu produkcji. Tu drzemie największy potencjał oszczędnościowy w zakładach produkcyjnych.

  Efektywną metodą jest też np. odzyskiwanie ciepła, choćby energii cieplnej z kompresorów powietrza lub daleko idące ograniczenie transportu wewnątrzzakładowego poprzez „wiązanie” wielu operacji w jednym miejscu.

  Ponadto odlewnictwo jako metoda  produkcji zmieniająca tylko kształt obiektu, charakteryzuje się wysokim stopniem wykorzystania materiałów i energii. Prawie nieograniczone możliwości daje kształtowanie produktu przy racjonalnym zużyciu materiałów, oszczędza zasoby naturalne przy produkcji jak i przy późniejszym użytkowaniu odlewów.

  Używanie systemów CAD i Metody Elementów Skończonych do symulacji procesu zalewania i krzepnięcia, pozwala na optymalizację układów zalewania i zasilania jeszcze przed wykonaniem pierwszego odlewu a tym samym wpływa na zmniejszenie zużycia materiałów i ryzyka wystąpienia braków.

  Również podwyższanie trwałości odlewów przyczynia się w dużym stopniu do zachowania naszych surowców naturalnych. W firmie Esterer osiągamy to poprzez stosowanie między innymi trudnej obróbki cieplnej materiałów, która poprawia własności mechaniczne produkowanych komponentów jak również zwiększa ich odporność na ścieranie i korozję.

 • Redukcja emisji

  zarówno dla ochrony środowiska naturalnego jak i zdrowia mieszkańców i naszych pracowników zwracamy szczególną uwagę na emisję. Rozumiemy pod tym zwrotem unikanie wydobywania się spalin  oraz hałasu. Nie pozostawiamy także z boku problemu odpowiedniej utylizacji odpadów poprodukcyjnych, zgodnej z przepisami o ochronie środowiska.

  Do eliminowania dymów i zapachów używamy najlepszej jakości materiałów pomocniczych, wyposażyliśmy nasze urządzenia w filtry z najnowocześniejszą elektroniką śledzącą a także aktywnie chronimy Firmę i otoczenie przed hałasem.

Czy mają Państwo pytania?

Prosimy dzwonić pod numer
+48 (0) 41 - 24 91 64 1
Chętnie udzielamy porad!

Albo wysłać e-mail:
serwis@esterer.pl

Case Studies

Aktualności

Bildungsmesse Inn-Salzach 2019

Auch 2019, war die Esterer Gießerei GmbH wieder als Aussteller auf der Bildungsmesse Inn-Salzach...

Hannover Messe 2019

Gemeinsam mit der Schwestergießerei, der Gießerei Wurzen GmbH, war auch dieses Jahr die Esterer...

Die Esterer Gießerei GmbH ehrte langjährige Mitarbeiter und bedankte sich für deren Engagement

Wie auch die letzten Jahre, lud die Geschäftsleitung der Esterer Gießerei GmbH die Belegschaft und...

Telefon serwisowy

© 2013 Esterer Gießerei GmbH  ·  Wszelkie prawa zastrzeżone · Google+