Esterer Gießerei

Esterer Gießerei - Cele Firmy

Cele Firmy

Jako dostawca systemowy gwarantujemy zabezpieczenie dostaw dla naszych Klientów!

Od wielu pokoleń pracujemy w Firmie Esterer według zasady kreującej naszą odlewnię jako przedsiębiorstwo, które pomnaża dobra dla potomnych – czyli dla naszych Klientów, partnerów w biznesie, pracowników i dla społeczeństwa.

Nasz sukces świadczy o tym, że jesteśmy na dobrej drodze. 
Aby móc w przyszłości pisać podobną historię sukcesów, postawiliśmy sobie wiele ambitnych celów:

W aspekcie naszej Służby dla Klienta

  • Chcemy w przyszłości jeszcze bardziej elastycznie reagować na wymagania naszych Klientów. W związku z tym ciągle pracujemy nad profesjonalizacją naszych porad i obsługą naszych Klientów i to zarówno w usługach wewnętrznych i zewnętrznych jak i poprzez naszych partnerów handlowych.
  • Chcemy wydłużać łańcuch naszych usług w całym procesie produkcji i obróbki odlewów oraz zapewnienia jakości i tym samym rozwijać odlewnie Esterer jako dostawcę systemowego w zakresie dokładnych i odpowiedzialnych odlewów.
  • Nieprzerwanie staramy się podnosić nasze standardy technologiczne w produkcji, obróbce i kontroli.
  • Dążymy do umiędzynarodowienia naszych rynków zbytu. W tym najważniejszym celem geograficznym pozostają dostawy dla Klientów w całej Europie. W centrum naszego zainteresowania pozostają  Klienci z branży chemicznej, napędów, górnictwa, producentów pomp, elektrowni wodnych, maszyn dla przemysłu spożywczego, maszyn rolniczych i techniki medycznej.

    Dla zwiększenia konkurencyjności naszych Klientów w branży kruszyw i budownictwa drogowego
  • Nieprzerwanie pracujemy nad podwyższaniem trwałości naszych trudnościeralnych części zamiennych.
  • Poprzez optymalizacje zapasów magazynowych i skrócenie procesów produkcyjnych chcemy zapewnić jak najlepszą dostępność i krótkie terminy dostaw naszych części.


Czy mają Państwo pytania?

Prosimy dzwonić pod numer
+48 (0) 41 - 24 91 64 1
Chętnie udzielamy porad!

Albo wysłać e-mail:
serwis@esterer.pl

Aktualności

No news available.

Telefon serwisowy

© 2013 Esterer Gießerei GmbH  ·  Wszelkie prawa zastrzeżone · Google+