Esterer Gießerei

Esterer Gießerei - Zapewnienie jakości

Zapewnienie jakości

My wszyscy w firmie Esterer stawiamy sobie wysokie wymagania w zakresie jakości naszych produktów i zadowolenia naszych Klientów.

Zgodnie z powyższym odpowiednio poważnie traktujemy zapewnienie jakości i dokładnie wykonujemy wszystkie badania nieniszczące materiałów następującymi technikami:

 • Analiza Spektralna
  Bieżąca kontrola procesu wytapiania metalu i zawartości użytych w nim składników przy pomocy analizy spektralnej.

Inne testy, które możemy zaoferować w razie potrzeby, to:

 • Badanie Ultradźwiękowe (UT)
  Metoda akustyczna do stwierdzenia i zlokalizowania wad materiałowych jak np. rysy za pomocą ultradźwięku.
 • Badanie metodą penetracyjną (PT)
  Stosując tą metodę za pomocą środka penetrującego, tak zwanego kontrastu, rysy, pęknięcia i porowatości powierzchniowe zostają uwidocznione.
 • Metoda magnetyczna proszkowa (MT)
  metoda stosowana do znalezienia rys na lub w pobliżu powierzchni zewnętrznej za pomocą materiału ferromagnetycznego.
 • Badanie Rentgenowskie (RT)
  Badanie Rentgenowskie, zwane również prześwietleniem, jest metodą pozyskiwania obrazów, do wychwycenia różnic wzgl. przerw w homogenicznej strukturze materiału.
 • Kontrola wymiarowa
  Kontrola wymiarowa wspólnie z kontrolą wzrokową są operacjami których nie sposób pominąć. Kontrola wymiarowa części może być u nas wykonana z dokładnością do jednej setnej milimetra za pomocą przyrządów pomiarowych sterowanych CNC.
 • Określenie własności mechanicznych
  We współpracy z uznanymi Instytutami wykonującymi badania podajemy naszym Klientom wartości mechaniczne takie jak wytrzymałość, granica plastyczności, wydłużenie czy udarność naszych materiałów. Badania wykonujemy na próbach przylanych - typu Y lub wyciętych z odlewu zgodnie z życzeniem Klienta.
 • Badania struktury metalograficznej
  Zgłady do badań struktury metalograficznej również należą do zakresu objętego zapewnieniem jakości naszych odlewów. Mamy to na względzie w przypadkach gdy szczególnie ważne są wartości mechaniczne, odporność na korozję czy inne szczególne własności materiałowe.

Czy mają Państwo pytania?

Prosimy dzwonić pod numer
+48 (0) 41 - 24 91 64 1
Chętnie udzielamy porad!

Albo wysłać e-mail:
serwis@esterer.pl

Aktualności

No news available.

Telefon serwisowy

© 2013 Esterer Gießerei GmbH  ·  Wszelkie prawa zastrzeżone · Google+