Esterer Gießerei

Esterer Gießerei - Wyżarzanie odprężające

Wyżarzanie odprężające

Jak wskazuje sama nazwa, pod pojęciem wyżarzania odprężającego, kryje się obróbka cieplna danej części, podczas której żarzymy ją a później poprzez bardzo powolne chłodzenie usuwamy z odlewu naprężenia wewnętrzne.

Podgrzewanie materiału, żarzenie, następuje w przypadku stali najczęściej w temperaturach 550 i 650 oC i leży poniżej temperatury tworzenia austenitu. Podczas następującego dalej powolnego chłodzenia, granica plastyczności i wytrzymałość zostają chwilowo zredukowane. Materiał ten zaczyna plastycznie płynąć. Naprężenia wewnętrzne do granicy plastyczności ustępują.

Bez tego procesu w elementach tych podczas wykonywanej później obróbki mechanicznej uwolniłyby się niekontrolowane naprężenia i doprowadziły w efekcie do odkształceń geometrycznych.

Naprężenia takie mogą powstać podczas procesu odlewania lub spawania z powodu nierównomiernego chłodzenia lub podczas bardzo intensywnej obróbki mechanicznej.

Wikitechnika odlewnicza

Czy mają Państwo pytania?

Prosimy dzwonić pod numer
+48 (0) 41 - 24 91 64 1
Chętnie udzielamy porad!

Albo wysłać e-mail:
serwis@esterer.pl

Aktualności

No news available.

Telefon serwisowy

© 2013 Esterer Gießerei GmbH  ·  Wszelkie prawa zastrzeżone · Google+