Esterer Gießerei

Esterer Gießerei - Piaskowanie (Śrutowanie)

Piaskowanie (Śrutowanie)

Piaskowaniem określamy obróbkę ścierną powierzchni danej części metalowej przy pomocy tzw. medium. Najbardziej znanym medium jest piasek. W zależności od zastosowania i oczekiwanego działania znajdują zastosowanie inne media w formie granulatu. Przykładami innego medium w obróbce metali mogą być korund i szkło.

Najczęściej metoda ta stosowana jest do czyszczenia powierzchni zewnętrznych a tym samym do usuwania powłok ochronnych i lakierów czy zanieczyszczeń takich jak rdza i zendra.

W tym celu czyszczony tą metoda odlew jest poddawany działaniu mocnego strumienia powietrza i medium czyszczącego. Strumień powietrza wydmuchiwany jest za pomocą kompresora.

Podczas piaskowania można dotrzeć do trudnodostępnych miejsc i oczyszczać części o skomplikowanych kształtach uzyskując ładną powierzchnię w krótkim czasie.

Wikitechnika odlewnicza

Czy mają Państwo pytania?

Prosimy dzwonić pod numer
+48 (0) 41 - 24 91 64 1
Chętnie udzielamy porad!

Albo wysłać e-mail:
serwis@esterer.pl

Aktualności

No news available.

Telefon serwisowy

© 2013 Esterer Gießerei GmbH  ·  Wszelkie prawa zastrzeżone · Google+