Esterer Gießerei

Esterer Gießerei - Staliwo (GS/GX)

Staliwo (GS/GX)

Wiele możliwości zastosowania dzięki dobrym własnościom mechanicznym

Pod względem własności mechanicznych zawsze należy się zastanowić przy zastosowaniu staliwa czy żeliwa szarego i sferoidalnego. Staliwo jako materiał stosuje się przede wszystkim wtedy, gdy wymagana jest niezwykła odporność termiczna lub chemiczna albo duże wydłużenie lub wytrzymałość. Dlatego elementy staliwne stosowane są przede wszystkim w budownictwie okrętowym, budowie maszyn, przemyśle motoryzacyjnym i jako elementy napędów.

Ponadto staliwo jest dobrze spawalne, daje się odkształcać plastycznie a także poprzez specjalne metody produkcji i obróbki po odlaniu, produkować w bardzo wielu odmianach. Jako przykład wymieńmy tu choćby tzw. staliwa nierdzewne. „ Jako przykład można wymienić tu stale szlachetne. Powszechnie przyjęte są oznaczenia takie jak V2A (1.4301) i V4A (1.4571). Przedstawiają one jednak tylko mały wycinek z szerokiego port folio materiałów staliwnych produkowanych przez odlewnię Esterer. ”

Wyśmienite własności mechaniczne staliw zawdzięczamy niewielkiej ilości zawartego w niej węgla, poniżej 2,06 procent.

Staliwo
Staliwo - proces wytopu
Staliwo
Staliwo ferrytyczno-perlityczne (RS)
Staliwo
Staliwo do ulepszania cieplnego
Staliwo
Staliwo do ulepszania cieplnego

Wysokie wymagania co do technologii produkcji i dalszej obróbki

Jednak ta niska zawartość węgla ma również swoje wady: Staliwo charakteryzuje się o wiele wyższą temperaturą topnienia niż żeliwo, co ma duży wpływ na techniczną obsługę procesu topienia. Do tego ciekłe staliwo ma gorszą lejność od żeliwa, wykazuje gorsze zdolności do wypełniania formy a jego skurcz wynosi około 2%.

Takie własności fizyko-chemiczne odlewów staliwnych powodują konieczność przeprowadzania wielu operacji dodatkowych. Z powodu złej zdolności do wypełniania formy konieczna jest często dodatkowa obróbka mechaniczna. Swoje najlepsze własności mechaniczne staliwo uzyskuje często dopiero po odpowiedniej obróbce cieplnej, takiej jak: ulepszanie cieplne, normalizowanie, odpuszczanie czy odprężanie.

W naszej odlewni oferujemy Państwu dla staliw następujące specyfikacje:
(Szczegóły dotyczące danych fizycznych znajdą Państwo dalej na liście do pobrania):

Czy mają Państwo pytania?

Prosimy dzwonić pod numer
+48 (0) 41 - 24 91 64 1
Chętnie udzielamy porad!

Albo wysłać e-mail:
serwis@esterer.pl

Case Studies

Aktualności

Erhöhung des Zertifizierungsgrades auf DIN ISO 9001:2015

06.09.2017 - Die Esterer Gießerei GmbH erhöht erfolgreich ihren Zertifizierungsgrad…

LED Beleuchtung für Produktionshalle in Altötting

01.09.2017 - Die Esterer Gießerei GmbH tauscht die bisherige Hallenbeleuchtung gegen...

Jubileusz stulecia Zakładowej Straży Pożarnej w firmie Esterer

30.06.2017 - Straż pożarna Esterer świętowała 100-letnią egzystencję...

Telefon serwisowy

© 2013 Esterer Gießerei GmbH  ·  Wszelkie prawa zastrzeżone · Google+