Esterer Gießerei

Esterer Gießerei - Staliwo (GS/GX)

Staliwo (GS/GX)

Wiele możliwości zastosowania dzięki dobrym własnościom mechanicznym

Pod względem własności mechanicznych zawsze należy się zastanowić przy zastosowaniu staliwa czy żeliwa szarego i sferoidalnego. Staliwo jako materiał stosuje się przede wszystkim wtedy, gdy wymagana jest niezwykła odporność termiczna lub chemiczna albo duże wydłużenie lub wytrzymałość. Dlatego elementy staliwne stosowane są przede wszystkim w budownictwie okrętowym, budowie maszyn, przemyśle motoryzacyjnym i jako elementy napędów.

Ponadto staliwo jest dobrze spawalne, daje się odkształcać plastycznie a także poprzez specjalne metody produkcji i obróbki po odlaniu, produkować w bardzo wielu odmianach. Jako przykład wymieńmy tu choćby tzw. staliwa nierdzewne. „ Jako przykład można wymienić tu stale szlachetne. Powszechnie przyjęte są oznaczenia takie jak V2A (1.4301) i V4A (1.4571). Przedstawiają one jednak tylko mały wycinek z szerokiego port folio materiałów staliwnych produkowanych przez odlewnię Esterer. ”

Wyśmienite własności mechaniczne staliw zawdzięczamy niewielkiej ilości zawartego w niej węgla, poniżej 2,06 procent.

Staliwo
Staliwo - proces wytopu
Staliwo
Staliwo ferrytyczno-perlityczne (RS)
Staliwo
Staliwo do ulepszania cieplnego
Staliwo
Staliwo do ulepszania cieplnego

Wysokie wymagania co do technologii produkcji i dalszej obróbki

Jednak ta niska zawartość węgla ma również swoje wady: Staliwo charakteryzuje się o wiele wyższą temperaturą topnienia niż żeliwo, co ma duży wpływ na techniczną obsługę procesu topienia. Do tego ciekłe staliwo ma gorszą lejność od żeliwa, wykazuje gorsze zdolności do wypełniania formy a jego skurcz wynosi około 2%.

Takie własności fizyko-chemiczne odlewów staliwnych powodują konieczność przeprowadzania wielu operacji dodatkowych. Z powodu złej zdolności do wypełniania formy konieczna jest często dodatkowa obróbka mechaniczna. Swoje najlepsze własności mechaniczne staliwo uzyskuje często dopiero po odpowiedniej obróbce cieplnej, takiej jak: ulepszanie cieplne, normalizowanie, odpuszczanie czy odprężanie.

W naszej odlewni oferujemy Państwu dla staliw następujące specyfikacje:
(Szczegóły dotyczące danych fizycznych znajdą Państwo dalej na liście do pobrania):

Czy mają Państwo pytania?

Prosimy dzwonić pod numer
+48 (0) 41 - 24 91 64 1
Chętnie udzielamy porad!

Albo wysłać e-mail:
serwis@esterer.pl

Case Studies

Aktualności

Bildungsmesse Inn-Salzach 2019

Auch 2019, war die Esterer Gießerei GmbH wieder als Aussteller auf der Bildungsmesse Inn-Salzach...

Hannover Messe 2019

Gemeinsam mit der Schwestergießerei, der Gießerei Wurzen GmbH, war auch dieses Jahr die Esterer...

Die Esterer Gießerei GmbH ehrte langjährige Mitarbeiter und bedankte sich für deren Engagement

Wie auch die letzten Jahre, lud die Geschäftsleitung der Esterer Gießerei GmbH die Belegschaft und...

Telefon serwisowy

© 2013 Esterer Gießerei GmbH  ·  Wszelkie prawa zastrzeżone · Google+