Esterer Gießerei

Esterer Gießerei - Zkouška ultrazvukem (UT)

Zkouška ultrazvukem (UT)

Zkoušení ultrazvukem, zkráceně UT zkoušek podle EN 12680-1, -2, -3, je nedestruktivní zkušební metoda, ve které jsou defektní body obsažené v materiálu, nalezeny pomocí ultrazvuku. Tato zkouška využívá průchodu ultrazvukového vlnění pružným homogenním prostředím - materiálem, pro určení vnitřních a vnějších vad a měření tloušťky stěn.

Fyzikální podstata ultrazvuku závisí na schopnosti média v šíření zvukových vln. V případě, že vlnění narazí na rozhraní dvou prostředí (např. materiál – vzduch), dochází k odrazu a lomu vlnění. Základem většiny měření je měření ultrazvukové energie, která projde materiálem či se naopak vrátí po odrazu od nějakého rozhraní zpět.

Rozhraní, ze kterého impuls odrazí zvukové vlny, může znamenat trhliny nebo mezery v materiálu. Při použití speciálních metod měření po odeslání impulzu, se vytváří obrazový signál, který umožňuje určit polohu a velikost vady v materiálu.

V zásadě rozlišujeme dvě metody měření: průchodová a odrazová.

Technika odlévání

MÁTE DOTAZY?

Kontaktujte nás telefonicky na čísle
+48 (0) 41-24 91 64 1
rádi zodpovíme vaše dotazy!

Můžete nás rovněž kontaktovat
e-mailem:
service@esterer-giesserei.de

Aktuality

No news available.

© 2013 Esterer Gießerei GmbH  ·  Všechna práva vyhrazena · Google+