Esterer Gießerei

Esterer Gießerei - Zkouška prosvětlením (RT)

Zkouška prosvětlením (RT)

Při kontrole screeningovou metodou, ve zkratce zkouška RT, je materiál vystaven nedestruktivnímu RTG a gama záření.

Tato metoda je použitelná při identifikaci vad, jako je pórovitost, segregace a praskliny uvnitř odlitků, hlavně u těch odlitků a svarů, u kterých je zvýšený požadavek na bezpečnosti.

Princip této metody je založen na skutečnosti, že materiál (oblasti) o různých hustotách zanechávají různorodé na filmu léčených rentgenového záření. Čím hustější materiál, tím jasnější je jeho zobrazení na snímku. Za pomoci kontrastů, které se po přesvětlení elementu na RTG snímku zobrazují, můžeme rozpoznat rozdíly v hustotě materiálu a tím i vady pevnosti materiálu.

Technika odlévání

MÁTE DOTAZY?

Kontaktujte nás telefonicky na čísle
+48 (0) 41-24 91 64 1
rádi zodpovíme vaše dotazy!

Můžete nás rovněž kontaktovat
e-mailem:
service@esterer-giesserei.de

Aktuality

No news available.

© 2013 Esterer Gießerei GmbH  ·  Všechna práva vyhrazena · Google+