Esterer Gießerei

Esterer Gießerei - Zkouška penetrační

Zkouška penetrační

Penetrační zkouška materiálu je nedestruktivní metoda, při níž se využívá kapilárních sil pro detekování malých trhlin na povrchu odlitku. Tato metoda může detekovat trhliny o šířce      1 mikrometr. Tato metoda však neposkytuje žádnou informaci o hloubce poškození. A u křehkých povrchů penetrační zkouška může vykazovat zjevné vady.

Pro testování povrchů touto metodou musí být povrch nejprve dokonale zbaven stop tuků a olejů. Poté je aplikována penetrační látka. Délka působení je určena druhem materiálu. Testovaný povrch je pak opět očištěn a je aplikován fixativ.

Tato látka, většinou jemnozrnný prášek, se silným kontrastem zbarvení vůči penetrační látce, má vysokou absorpční kapacitu a extrahuje zbývající penetrant z trhlin. Vzhledem k intenzivnímu barevnému rozdílu tak mohou být identifikovány nejjemnější trhliny a jejich struktura na testovaném povrchu.

Dle normy EN 1371-1 Penetrační testování může být označována také ve zkratce  zkouška PT.

Technika odlévání

MÁTE DOTAZY?

Kontaktujte nás telefonicky na čísle
+48 (0) 41-24 91 64 1
rádi zodpovíme vaše dotazy!

Můžete nás rovněž kontaktovat
e-mailem:
service@esterer-giesserei.de

Aktuality

No news available.

© 2013 Esterer Gießerei GmbH  ·  Všechna práva vyhrazena · Google+