Esterer Gießerei

Esterer Gießerei - Žíhání ke snížení pnutí

Žíhání ke snížení pnutí

Metoda žíhání, která se provádí za účelem snížení vnitřního pnutí u dílců, které vznikají při předchozím tepelném zpracování, mechanickém zpracování, sváření, nebo tuhnutí odlitku ve formě.

Ohřev materiálu se provádí v teplotách 550 a 650 °C a je nižší než teplota tvorby austenitu. Při následném pomalém chlazení, dochází k dočasnému snížení meze kluzu. Tento materiál začne proudit plasticky.

Bez tohoto procesu, by se v dílcích uvolnilo nekontrolovatelné napětí a to by následně vedlo ke geometrické deformaci.

K pnutí může docházet během lití nebo svařování kvůli nerovnoměrnému chlazení nebo při velmi intenzivním mechanickém obrábění.

Technika odlévání

MÁTE DOTAZY?

Kontaktujte nás telefonicky na čísle
+48 (0) 41-24 91 64 1
rádi zodpovíme vaše dotazy!

Můžete nás rovněž kontaktovat
e-mailem:
service@esterer-giesserei.de

Aktuality

No news available.

© 2013 Esterer Gießerei GmbH  ·  Všechna práva vyhrazena · Google+