Esterer Gießerei

Esterer Gießerei - Měkké žíhání

Měkké žíhání

Měkké žíhání je proces tepelného zpracování kovů, ve kterém dochází ke transformaci struktury materiálu. Cílem je, aby měl materiál lepší zpracovatelnost a tažnost za studena.

Za tímto účelem, se kov ohřívá na žíhání tak dlouho, dokud nejsou všechny vady a napětí odstraněny. Při pomalém ochlazování kovu začíná rekrystalizační proces, vytváření nových zrn a růstu krystalů.

Kovy, které jsou podrobeny procesu měkkého žíhání, ztrácejí svoji pevnost a jsou vhodné pro následné válcování nebo tažení bez tvorby trhlin.

Technika odlévání

MÁTE DOTAZY?

Kontaktujte nás telefonicky na čísle
+48 (0) 41-24 91 64 1
rádi zodpovíme vaše dotazy!

Můžete nás rovněž kontaktovat
e-mailem:
service@esterer-giesserei.de

Aktuality

No news available.

© 2013 Esterer Gießerei GmbH  ·  Všechna práva vyhrazena · Google+