Esterer Gießerei

Esterer Gießerei - Karbidy

Karbidy

Pod pojmem karbidy se rozumí obecné spojení kovu s uhlíkem, v chemickém vzorci MxCy. Nejznámějším příkladem je cementit Fe3C, také známý jako karbid železa.

Karbidy mohou být vytvořeny ve všech slitinách železa s uhlíkem v průběhu tuhnutí. Závisí to na rychlosti ochlazování a chemickém složení slitiny. Karbidové vměstky mají velký vliv na mechanické vlastnosti materiálů. Zhoršují tažnost a obrobitelnost.

 

Technika odlévání

MÁTE DOTAZY?

Kontaktujte nás telefonicky na čísle
+48 (0) 41-24 91 64 1
rádi zodpovíme vaše dotazy!

Můžete nás rovněž kontaktovat
e-mailem:
service@esterer-giesserei.de

Aktuality

No news available.

© 2013 Esterer Gießerei GmbH  ·  Všechna práva vyhrazena · Google+