Esterer Gießerei

Esterer Gießerei - Bainit

Bainit

Bainitová struktura je jehlicová struktura, kterou lze nalézt v uhlíkových ocelích. Z chemického hlediska se skládá ze směsi karbidů a feritu. Vznik bainitické struktury je podmíněn izotermickým kalením s kalicí rychlostí vyšší než pro vznik perlitu, ale nižší než pro vznik martenzitu. Při procesu je zapotřebí velké opatrnosti, aby nevyvstal martenzit nebo perlit.

V případě, že tvorba bainitu probíhá v horním rozmezí teplot a tedy mírně pod úrovní tvorby feritu, pak hovoříme o bainitu horním. Spodní bainit vznikne, když je vytvořen v dolním rozsahu teplot, mírně nad teplotou tvorby martenzitu.

Horní a spodní bainit se od sebe liší svými vlastnostmi, které mají velký vliv na houževnatost oceli. Horní bainit dává materiálu lepší odolnost vůči nárazu. Transformační teplota je však také vyšší. Dolní bainit má nižší hodnoty pro tyto vlastnosti, ale nižší teplotu přechodu. Proto je vhodný pro použití při nízkých teplotách okolí.

Technika odlévání

MÁTE DOTAZY?

Kontaktujte nás telefonicky na čísle
+48 (0) 41-24 91 64 1
rádi zodpovíme vaše dotazy!

Můžete nás rovněž kontaktovat
e-mailem:
service@esterer-giesserei.de

Aktuality

No news available.

© 2013 Esterer Gießerei GmbH  ·  Všechna práva vyhrazena · Google+