Esterer Gießerei

Esterer Gießerei - Staliwo (GS/GX)

Staliwo (GS/GX)

Wiele możliwości zastosowania dzięki dobrym własnościom mechanicznym

Pod względem własności mechanicznych zawsze należy się zastanowić przy zastosowaniu staliwa czy żeliwa szarego i sferoidalnego. Staliwo jako materiał stosuje się przede wszystkim wtedy, gdy wymagana jest niezwykła odporność termiczna lub chemiczna albo duże wydłużenie lub wytrzymałość. Dlatego elementy staliwne stosowane są przede wszystkim w budownictwie okrętowym, budowie maszyn, przemyśle motoryzacyjnym i jako elementy napędów.

Ponadto staliwo jest dobrze spawalne, daje się odkształcać plastycznie a także poprzez specjalne metody produkcji i obróbki po odlaniu, produkować w bardzo wielu odmianach. Jako przykład wymieńmy tu choćby tzw. staliwa nierdzewne. „ Jako przykład można wymienić tu stale szlachetne. Powszechnie przyjęte są oznaczenia takie jak V2A (1.4301) i V4A (1.4571). Przedstawiają one jednak tylko mały wycinek z szerokiego port folio materiałów staliwnych produkowanych przez odlewnię Esterer. ”

Wyśmienite własności mechaniczne staliw zawdzięczamy niewielkiej ilości zawartego w niej węgla, poniżej 2,06 procent.

Staliwo - proces wytopu
Staliwo
Staliwo ferrytyczno-perlityczne (RS)
Staliwo
Staliwo do ulepszania cieplnego
Staliwo
Staliwo do ulepszania cieplnego
Staliwo

Wysokie wymagania co do technologii produkcji i dalszej obróbki

Jednak ta niska zawartość węgla ma również swoje wady: Staliwo charakteryzuje się o wiele wyższą temperaturą topnienia niż żeliwo, co ma duży wpływ na techniczną obsługę procesu topienia. Do tego ciekłe staliwo ma gorszą lejność od żeliwa, wykazuje gorsze zdolności do wypełniania formy a jego skurcz wynosi około 2%.

Takie własności fizyko-chemiczne odlewów staliwnych powodują konieczność przeprowadzania wielu operacji dodatkowych. Z powodu złej zdolności do wypełniania formy konieczna jest często dodatkowa obróbka mechaniczna. Swoje najlepsze własności mechaniczne staliwo uzyskuje często dopiero po odpowiedniej obróbce cieplnej, takiej jak: ulepszanie cieplne, normalizowanie, odpuszczanie czy odprężanie.

W naszej odlewni oferujemy Państwu dla staliw następujące specyfikacje:
(Szczegóły dotyczące danych fizycznych znajdą Państwo dalej na liście do pobrania):

Czy mają Państwo pytania?

Prosimy dzwonić pod numer
+48 (0) 41 - 24 91 64 1
Chętnie udzielamy porad!

Albo wysłać e-mail:
serwis@esterer.pl

Case Studies

Aktualności

100-jähriges Jubiläum der Esterer Werkfeuerwehr

30.06.2017 - Die Esterer Werksfeuerwehr feierte ihr 100-jähriges bestehen...

Neue Website für die Esterer Gießerei Werk Wurzen GmbH

Seit dem 12.06.2017 präsentiert sich die Esterer Gießerei Werk Wurzen GmbH mit einer eigenen...

Erhöhung des maximalen Stückgewichts auf über 1.600 kg in Altötting

02.06.2017 - Die Esterer Gießerei GmbH in Altötting erhöht ihr maximal gießbares Stückgewicht…

Telefon serwisowy

© 2013 Esterer Gießerei GmbH  ·  Wszelkie prawa zastrzeżone · Google+